Syns där branschen finns under hela året!

Genom att äga en kategori eller att vara samarbetspartner får ni en unik
möjlighet att synas optimalt och kostnadseffektivt på dagligvarubranschens
stora händelse! Genom att sponsra galan är du mitt i centrum i ett exklusivt
branschforum.
I paketet ingår en omfattande marknadsföring

före, under och efter galan.


För mer information, kontakta:

Mi Andrén
Mediechef Fri Köpenskap
073-389 88 99
mi.andren@nordiskemedier.se