Syns där branschen finns under hela året!

Genom att äga en kategori eller att vara samarbetspartner får ni en unik möjlighet att synas optimalt och kostnadseffektivt på dagligvarubranschens stora händelse!

För mer information, kontakta:

Mi Andrén, Mediechef Tel 073-389 88 99