Filmer och bilder från Dagligvarugalan 

Dagligvarugalan 2022
Foto: Evis Renander
Film: Oskar Bunyong

Fotograf: Mikael Gustavsen

Dagligvarugalan 2021
Foto: Mikael Gustavsen

   

Dagligvarugalan 2020Dagligvarugalan 2019

Foto: Mikael Gustavsen